Vad kännetecknar en användarvänlig webbsida

Användarvänlig webbdesign handlar inte bara om att din kund skall tycka att det är roligt att besöka din hemsida. Om det hade varit på det viset skulle du kunna ladda upp några roliga hundvideos och sedan gå och lägga dig. Användarvänlig webbdesign är när kunden når det mål du satt för sidan med hjälp av datorn och den teknik som den medför. Innan du bygger sidan bör du därför lokalisera vilken typ av användare eller besökare du avser att locka och identifiera vem det är för att kunna översätta datorns språk på webbplatsen till det språk som besökaren förstår.

Mobilanpassad och tillgänglig

Allt fler människor använder sig av webben via sin mobiltelefon. Under 2017 var internettrafiken fördelad mellan mobiltelefon och dator, 85% respektive 15%. Med det sagt kan man lätt konstatera att en användarvänlig sida måste vara mobilanpassad. En hemsida som är responsiv anpassar sig till vilken typ av hårdvara användaren använder sig av. Dessutom anpassar den innehållet till den typ av teknik man använder. Om användaren besöker sidan med sin dator ser denne mycket text och bilder medan den användare som använder mobilen istället får bara det mest kärnfulla. Tillgänglighet är väldigt viktigt idag så därför bör sidan vara anpassningsbar utifrån de förutsättningar besökaren har. Döv, äldre, blind eller funktionshindrad, sidan måste vara anpassad för att passa de hjälpmedel som finns hos de kategorierna. Exempel på detta är punktskriftsskrivare, eller en uppläsare som kopplas till datorn.

Snabba nedladdningar och smarta 404-sidor

En hemsida som tar lång tid att ladda hem är ett problem. Den främsta anledningen till att man hastigt lämnar en webbsida är att det laggar eller att den tar för lång tid att ladda hem. Kontrollera att din sida är rätt uppbyggd och att det inte är för stora och tunga bilder som medför lång nedladdningstid. Kontrollera även med ditt webbhotell vilka program de är anpassade för. På en sida som är användarvänlig är bilder, filer och videos komprimerade för att det skall gå så fort som möjligt att ladda ner dessa eller för den delen streama. På en bra och användarvänlig sida skall naturligtvis alla länkar fungera. Det kan dock vara svårt att påverka länkar som finns på en annan sida, de kan ha plockats bort utan att man har vetskap om det. Då hamnar besökaren på en så kallad 404-sida. Det är då viktigt att din 404-sida kan hantera detta på ett bra sätt och ge förslag på hur den som sökt sig in på sidan ska kunna hitta rätt.

Lättöverskådlig och lättnavigerad

Det är viktigt att sidan är lättöverskådlig. En besökare kommer inte att läsa all text på sidan utan endast skumma igenom rubriker och kanske början på textstyckena. Därför är det viktigt att du kan fånga intresset med kärnfulla och beskrivande rubriker. Att lägga in bilder och dela upp texten i stycken är en framgångsfaktor och att du sedan från bilderna kan länka till en annan del av din hemsida som är av vikt och värde för besökaren. En enkel meny med enkla menyval underlättar för besökaren. Av tradition och hävd tittar folk i västvärlden uppe i vänstra hörnet först, placera därför menyn där. Håll det hela så enkelt som möjligt!