Skriva texter för webben – Hur ska man tänka?

Gör webbplatsen lättläst

Vilket typsnitt och vilken luftighet man har i spalterna när man skriver för en webbplats har väldigt stor betydelse i huruvida texten blir lätt eller svårläst. Man bör ha en ganska stor text eftersom det då är lättare att läsa. En liten text, med stor textmassa och flera sorters typsnitt gör att texten känns grötig och blir då genast svårläst. Man bör därför begränsa antalet typsnitt på en webbplats och använda sig av måttenheter som är flexibla, som procent. På det viset går det lätt att påverka läsningen genom webbläsarens inbyggda funktioner. Vidare är det viktigt att undvika rubriker som är helt skrivna med versaler.

Typsnitt och grafiska markeringar

Ofta har företag och myndigheter ett speciellt typsnitt som de använder sig av, den grafiska profilen. Det kan bli så att de får frångå denna grafiska profil och använda sig av ett helt annat typsnitt på just för att få den lättläst. Typsnittet Times New Roman är speciellt framtaget för tidningsspalter som är smala till formatet, och lämpar sig däremot sämre för att läsas på skärm. Däremot är linjärerna Tahoma Verdana och Trebuchet samt antikvan Georgia, speciellt framtagna för att läsas på skärm, och gör att texten blir lättläst på den aktuella webbplatsen. När det gäller grafiska markeringar såsom kursiv text, fet text och understruken text så bör man vara restriktiv att använda dessa. Fet text kan användas om du vill markera ett eller ett fåtal nyckelord i en text, absolut inte ett helt stycke. Kursiv text kan man använda om man vill betona något ord. Understruken text bör undvikas helt på en webbplats eftersom detta lätt kan komma att förväxlas med en hyperlänk.

Versaler, gemener och radavstånd

Undvik att skriva rubriker eller ord med versaler. Gör som vanligt genom att skriva med stor begynnelsebokstav och fortsätt med gemener. Om man använder sig av rubriker eller hela texter i versal stil blir den svårläst eftersom vi helt enkelt inte är vana vid det. Det radavstånd som är grundinställt i de flesta webbläsare är ungefär 120% av storleken för det typsnitt som används. Om man har breda spalter bör man öka radavståndet upp emot 150% av typsnittsstorleken. Om man tänker använda sig av punktlistor bör avståndet mellan punkterna överstiga det radavstånd som du använder. Om strävan är att texten skall vara lättläst är det ett bra verktyg om man ser till att all text är vänsterjusterad. Ögat fokuserar lättare på en bekant textbild med rak vänsterkant. En centrering av text ser mer formell ut och blir mer svårläst då såväl höger som vänsterkant är ojämna. Ange maximal spaltbredd annars kan det bli alldeles för långa rader om webbläsaren har ett brett fönster. En lämplig spaltbredd ligger på ungefär 80 tecken men naturligtvis kan det variera beroende på textstorlek och typsnitt. När man är färdig med all text på webbplatsen så bör man kolla att texten går att förstoras upp till 200 procent utan att funktionerna eller innehållet på webbplatsen påverkas på något vis.