Säkerheten på en webbsida

Informations- och internetsäkerhet är något som alltid diskuteras. När det dyker upp nya program som undanröjer eller minimerar hot och risker så dröjer det inte länge förrän det finns ett program som knäcker dessa säkerhetsmurar. Oavsett vilka framsteg som görs kommer det alltid att finnas människor som försöker komma åt din information i egensyfte och för egen vinning. Det kan röra sig om kunskapsinhämtning, rent spioneri, eller ekonomisk brottslighet. Det finns egentligen två aspekter av det hela, för användaren och för företaget. Den ena vill inte falla offer för lurendrejarna genom att besöka en sida och den andra vill vara säker på att man erbjuder en säker tjänst där besökarna inte blir lurade.

Informationssäkerhet

Att på ett säkert sätt hantera information har blivit ett måste för alla. Varje dag hanterar vi en stor mängd information där huvuddelen av denna är i digital form. Informationssäkerheten handlar mycket om medvetenheten att hantera information säkert, i synnerhet om den är hemlig, personlig eller på annat sätt viktig. Spårbarhet är mycket viktig när man hanterar information. Det skall vara lätt att följa informationsflödet och de digitala aktiviteterna. Ett enkelt exempel på detta är ditt bankkonto. Där kan du följa pengaflödet med alla transaktioner och aktiviteter. En annan påtaglig sak är din sjukjournal. Där är det viktigt att informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt, annars kan katastrofen vara nära i form av feldiagnostisering och felbehandlingar.

Ditt beteende kan vara avgörande

Det spelar ingen större roll om du hanterar information digitalt eller i pappersform. Det är ditt beteende som avgör. Det första steget är som alltid att skaffa dig kunskap om informations- och internetsäkerhet och att lära dig om de risker som finns, och om det värde som informationen du hanterar faktiskt har. Ett säkert beteende från din sida kan vara att du aldrig lämnar ut koder eller lösenord till någon. Det är viktigt att du inte lämnar ut personliga uppgifter utan att vara säker på vad mottagaren har för avsikt att använda dessa till. Att låsa datorn eller kontoret när du går iväg för att ta ett glas vatten eller göra ett toalettbesök kan vara en avgörande åtgärd för att skydda sig från att datorn nyttjas olovligt. Sist men inte minst bör du fundera över hur du pratar i din mobiltelefon när du rör dig ute bland andra än dina närmaste vänner, familj eller kollegor.

Teknik och mjukvara – inte alltid tillräckligt gott skydd

Oavsett om du har den senaste programvaran och uppdaterad brandvägg eller inte kan du vara helt säker. Det är i mångt och mycket hur du själv agerar som får betydelse i slutändan. Allt eftersom den digitala världen utvecklas och den hjälp vi får av den blir bättre och bättre så ökar hoten. Du bör därför hela tiden ha koll på vem du kommunicerar med, vad som ligger bakom de länkar som du klickar på och vilka åtgärder du bör ta för att öka din säkerhet.

Om du tillhandahåller en webbplats eller webbutik är det viktigt att du har en hög säkerhet. För att vara säker på att du inte begår några misstag när det gäller säkerheten bör du söka konsultation hos någon med mångårig erfarenhet av detta. Det kan bli bland det klokaste beslut du tagit.