Nätkultur och språk

Hur beter man sig i nätrelationer? Nätet har blivit ett helt nytt sätt att umgås och ha kontakt med både kända och okända människor. Det här kräver regler och etikett för hur man kan och får bete sig i detta nya forum.

Språk och censur

Det mest använda språket på nätet idag är engelska. En stor anledning till det är såklart USA:s stora dominans inom många områden, som exempelvis försvarsindustri och datateknik. En annan bidragande orsak är såklart att det är ett globalt språk som talas och förstås av en stor del av jordens befolkning. Hur man sedan använder språket på nätet är en annan sak. Hur man kan och får uttrycka sig på nätet styrs upp allt eftersom det ofta kan bli ett problem då folk anonymt kan bete sig lite som de vill när de sitter i skydd av en skärm. Många hemsidor, till största del forum, har valt att censurera delar av innehållet. Ett exempel på hur man gör det är att stötande och störande ord byts ut mot asterisker (*). Detta kan skötas av en administratör/moderator eller helt automatiskt med hjälp av en speciell mjukvara. På olika typer av intranät, som exempelvis hos skolor, kan det finnas begränsningar på vilken typ av hemsidor man kan och får besöka. Olika typer av internetfilter kan även användas av föräldrar i syfte att skapa kontroll över deras barns agerande och uppträdande på internet. I vissa länder kan regimen lägga censur på informationsflödet av politiska eller religiösa skäl. Stora företag, exempelvis Google, Microsoft och Yahoo, har anklagats för att vara väldigt tillmötesgående mot olika länder när det gäller censurering av Internet medan de försvarar sig med att de bara följer ländernas lagstiftning. Som ett exempel har Google en spärrlista i Sverige som medför att det inte visar barnpornografiskt materiel vilket såklart är mycket bra då det skapar en viss spårbarhet för polis att jobba med i jakten på nätpedofiler.

Nätkultur

Cyberkultur eller internetkultur är det som uppstått och fortfarande uppstår i samband med olika förekomster på Internet. Det kan vara allt från olika communities till olika spelforum. Det inkluderar även olika kulturuppkomster från exempelvis sociala medier. Det är väldigt svårt att definiera och dra knivskarpa gränser när det gäller nätkultur så därför kallar man dem flexibla. När man pratar om cyberkulturer från olika typer av communities slås man av hur programdesign kan påverka jargong och kultur på de olika cyberplatserna. Nätkultur är en vid kulturell och social rörelse som man kan koppla till avancerad informationsteknik och informationsteori. Nätkulturen har i mångt och mycket influerats av de första användarna av internet från tidigt 1990-tal. De här användarna som varit med och byggt upp internet har ofta förknippats med den så kallade hackeretiken. Den gamla nätkulturen påverkades i liten del av yttre influenser medan den moderna nätkulturen i större utsträckning speglar samhället och dagens användare. En av de mer konkreta delarna av nätkulturen är cyberpunken. Med cyberpunk avses den typen av samhälle där datorernas och människans gränser suddats ut och teknologin dominerar. Några av de mest kända litterära verken inom cyberpunk är Bladerunner, The Matrix och filmerna om Robocop.