Hur gör man en logotyp?

En logotyp, logga eller logo är ett varumärkes signum. Det är en grafisk symbol eller signum för ett företag, idrottsklubb, privatperson och används främst för att skapa en visuell igenkänning. Listan på kända logotyper kan göras hur lång som helst men bensinbolaget Shells kammussla och biltillverkaren Rolls Royces dubbla hopflätade R är två logotyper som är kända världen över. Logotyper kan vara grafiska, det vill säga en bild, eller ett namn men också kombinationer av namn, bilder och initialer. Ofta använder man sig idag av ordet varumärke i stället för logotyp. Själva ordet kommer från engelskans logotype och härrör från den tiden då man tryckte grafisk text med så kallade ”metaltyper” (engelskt uttal). Exempel på en metaltype är den del som bokstaven sitter på i en gammal, icke elektrisk, skrivmaskin. En logotype var flera bokstäver som trycktes dit i ett samlat ord.

Olika typer av loggor

Logotypen kan vara av många olika slag. Den kan vara tryckt på papper, visas som en del i reklam på tv och biografer och även användas i digital form för att synas på webben. Logotypen är den essentiella delen av ett företags varumärke. Tanken bakom en logga är att tankarna direkt när man ser utformning och färgsättning ska gå till det företag som loggan härstammar från. Eftersom loggorna skall förknippas starkt med det specifika företaget är det viktigt att man skyddar den mot otillåtet brukande, alltså genom ett varumärkesskydd.  En logotyp behöver inte vara grafisk och visuell, ett tydligt exempel på det är en ljudlogotyp, en signaturmelodi. Ett mycket påtagligt exempel på detta är glassbilens melodislinga som ingen undgår. Vidare finns vinjettmusik till olika typer av radio och tv-program där du direkt vet vad som skall komma härnäst.

Att skapa en logotyp

Idag finns många olika typer av program på webben där man kan få hjälp att skapa en logga. För att det skall bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka till innan. Du bör fundera på form och färgsättning. Du måste också möjliggöra för din logga att växa och åldras med ditt företag. Svårigheten i det hela ligger i att skapa en logga som är helt unik i sitt slag och som är lätt att förstå, samtidigt som den sticker ut. Den bör därför vara mycket enkel. Om man tittar på ICA:s eller IKEA:s logotyper så ser man att unikt kan vara mycket enkelt. Det ska vara lätt att minnas en logga och även om man ser loggan utan text ska det inte råda någon tvekan om vilket företag den representerar. Tydliga exempel på just detta är Apples tuggade äpple och Världsnaturfondens panda. Den bör också fungera i såväl litet som stort format, i både färg, svartvitt och i gråskala. Vilka nyckelord passar in i din verksamhet? Kan du på ett enkelt och kortfattat sätt få in det i loggan som hela ord, eller förkortningar. Försök att undvika klichéer så långt det går. Om du säljer bilar kanske du inte behöver ha en bil i loggan eller en lampa om du säljer lampor. Sist men inte minst måste du fundera till på kulturella skillnader. Finns det skillnader internationellt och är din logga lämplig för exempelvis marknaden i Singapore? Kontrollera innan så slipper du obehagliga överraskningar i ett senare skede om du skulle hamna i läget att du behöver marknadsföra dig även där. Lycka till!