Att marknadsföra sin hemsida via sociala medier

Oavsett vad du vill sprida eller sälja kan sociala medier vara den bästa kanalen för att nå så många som möjligt. Det är stor chans att din målgrupp finns ute på sociala medier och det kan vara hög tid att leta reda på dem. I Sverige görs en årlig undersökning som heter ”Svenskarna och Internet” och den senaste visar att 63% av svenskarna besöker sociala medier varje dag. Räknar man även med de som är ute på dessa medier varannan eller var tredje dag, då kommer vi direkt upp till och över 80%. Som du förstår är det en stor potential för att nå spridning med ditt budskap.

Google Ads – Facebook – Instagram

Det ena behöver absolut inte utesluta det andra. Om du annonserar i dessa tre medier kommer du att upptäcka att fastän de är olika i sitt slag så samarbetar och kompletterar de varandra mer än att de konkurrerar. Om man bortser från den största fördelen med spridning via sociala medier som är mängden av potentiella kunder, brukare eller läsare, erbjuder de sociala medierna också en stor flexibilitet. Oavsett vilken typ av annons du vill göra är möjligheterna goda att få dem precis som du önskar. Tänk efter vilken målgrupp du vill nå. För att nå ut till de yngre är det Snapchat och Instagram som gäller och för att nå de äldre LinkedIn och Facebook

Upplevda problem med marknadsföringen

Det kan, trots att du har många följare på dina sociala medier, vara väldigt svårt att nå ut med sitt budskap. Tanken är ju att det ska gå jättelätt att sprida dina inlägg men du kan upptäcka att det till en början verkar som att nästan ingen sett något över huvud taget. Många lever i den villfarelsen att det skall vara jättelätt att få spridning och att försäljning eller motsvarande skall få en magisk snurr och pengarna rullar in i överflöd ganska omgående. Till en början kan det vara så att ingen, eller väldigt få, har sett ditt inlägg. De flesta sociala nätverk prioriterar nämligen inlägg från familj och vänner medan andra inlägg hamnar längre ner i listorna eller puttas undan helt. Om ditt inlägg uppfattas som tråkigt och icke engagerande kommer det förmodligen bara att bli sämre. Du behöver att det interageras med ditt inlägg, fler likes och kommentarer så att även dina vänners vänner ser. Men det prioriteras tyvärr inte bland dessa heller. Vad är då lösningen på det?

Sponsring

Ett sätt att lyckas komma förbi detta är att skapa en form av annons för att synas mer. Det kallas för sponsring av inlägg. Det innebär att du betalar för ditt inlägg. Är du smart och formulerar ditt inlägg på rätt sätt så kommer det ändå inte att uppfattas som en annons utan som en del av det vanliga flödet. Om man tar Facebook som exempel är det många människor som retar sig på all reklam som sprids dagligen i deras flöde så därför är det bra att försöka få in det personliga i din annons så att det uppfattas mer positivt. Du skall nu inte gå ut och sponsra alla inlägg du har som redan börjat få spridning utan välj istället ut några av de som gått bäst eller de som känns viktiga för dig.