Home » NyheterPage 2

thumbnail

Skriva texter för webben – Hur ska man tänka?

Gör webbplatsen lättläst Vilket typsnitt och vilken luftighet man har i spalterna när man skriver för en webbplats har väldigt stor betydelse i huruvida texten blir lätt eller svårläst. Man bör ha en ganska stor text eftersom det då är lättare att läsa. En liten text, med stor textmassa och flera sorters typsnitt gör att […]

thumbnail

Sökmotoroptimering – Hur lockar jag folk till min hemsida?

Hög placering i sökmotorer Search Engine Optimisation, förkortat SEO, är engelska och betyder sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering består av ett antal olika typer av tekniker man använder sig av för att en webbsida skall synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas träfflistor. Rangordningen av webbsidorna sker oftast automatiskt genom olika typer av algoritmer varför man försöker […]

thumbnail

Hur gör man en logotyp?

En logotyp, logga eller logo är ett varumärkes signum. Det är en grafisk symbol eller signum för ett företag, idrottsklubb, privatperson och används främst för att skapa en visuell igenkänning. Listan på kända logotyper kan göras hur lång som helst men bensinbolaget Shells kammussla och biltillverkaren Rolls Royces dubbla hopflätade R är två logotyper som […]

thumbnail

Vem vill du nå med din hemsida?

Denna fråga kan ge många svar beroende på frågeställningen. Webben är idag fylld med miljarders och åter miljarders hemsidor. Varför måste man då ha en hemsida, är det av ren slentrian eller har man en tanke bakom? Privatpersoner kanske skapar en hemsida för att dela med sig av fotografier och berättelser till släkt och vänner. […]

thumbnail

Nätkultur och språk

Hur beter man sig i nätrelationer? Nätet har blivit ett helt nytt sätt att umgås och ha kontakt med både kända och okända människor. Det här kräver regler och etikett för hur man kan och får bete sig i detta nya forum.

thumbnail

World Wide Web

World Wide Web, www eller webben, vilket man nu vill kalla det, är en tjänst som gör det möjligt att på ett enkelt sätt placera och dela dokument med andra via internet eller intranät.

thumbnail

WordPress – Ett verktyg för hemsidesbyggande

I början av 2000-talet lanserades WordPress som ett sätt att skriva bloggar. Nu, drygt femton år senare, har det växt till sig och blivit en världsledande plattform. Det är inte längre bara bloggar utan även företagshemsidor och webbförsäljningssidor som använder sig av WordPress. Statistik finns som visar på att programmet nyttjas av ungefär 30 procent […]